Ведм дь орган зац я дозв лля в туристичн й ндустр опорний конспект лекц й

5-10 секунд подождие видео загрузиться

Вы можете посмотреть это порно видео в качестве 480 720 и 1080px: Кликните мышкой в центр нашего плеера что бы посмотреть онлайн Ведм дь орган зац я дозв лля в туристичн й ндустр опорний конспект лекц й. Если видео не загрузилось, пожалуйста, перезагрузите страницу.

Информация
Рейтинг: 203 Просмотров: 4330
Время: 15:37 Добавлено: 17.09.2016
Добавил: conhelpdisrest70

Похожее видео:

11:40 секс komix ruсекс komix ru
22:31
3623

ќсновн питанн лекц њ висновки за ними. изначити значенн ц Їњ теми дл слухач в, к знанннорми, ц нност потр бно формувати у них на матер алах ц Їњ теми. заключн й частин зд йснюЇтьс короткий анал з розгл нутих п д час лекц њ проблем, формулюютьс висновки визначаютьс завданн дл самост йноњ роботи.

ступ актуальн сть значенн теми, њњ важлив сть дл профес йноњ д льност ведм дь орган зац я дозв лля в туристичн й ндустр опорний конспект лекц й в? ўодо методики проведенн лекц њ, то р шенн приймаЇ сам кер вник групи! св домити значенн теми, мети зан ть з урахуванн м р вн п дготовки, нтерес в, запит в слухач в групи.

акож необх дно ч тко зТ сувати необх дн сть п дтриманн пост йного контакту з аудитор Їю. вступн й частин слухач отримують нформац ю про мету, тему порно мечта любого мужчины лекц њ.

ер вник групи гуман тарноњ п дготовки маЇ враховувати р вень осв ти слухач в, на вн сть у них навичок ум нь роботи п д час лекц њ, зм ст особливост теми,насамперед, особисту п дготовлен сть та н? ѕ д час проведенн такоњ лекц њ значно спрощуЇтьс њњ зм ст, зд йснюЇтьс б льш детальний анал з проблеми, ка вивчаЇтьсп дтримуЇтьс т сний контакт кер вника групи з слухачами, зТ совуЇтьс р вень глибина засвоЇнн ними матер алу лекц њ.

ѕ д брати наочн пос бники Ќ, визначити м сце, час, пор док посл довн сть њх використанн. ѕ дготуватис до виступу перед аудитор Їю вид лити в текст основн зм стовн положенн на ких потр бно робити акцент; вид лити основн дењ висновки к потр бно обовТ зково подати в лекц њ; розпод лити час на поданн кожного питанн ; уточнити час темп викладанн лекц њ.

ак нченн теоретичн практичн висновки за темою, завданн слухач в щодо подальшого њњ вивченн. ѕри п дготовц лекц њ необх дно 1. ќсновна частина даЇ всеб чний анал з проблем, к вивчаютьста њх систематизац ю. Ќапевно, у молодих оф цер в обовТ зково маЇ бути текст лекц њ. Ќаписати текст лекц њ.

озпод л основних питань лекц њ на п дпитаннформулюванн њх назв висновк в за ними; написанн тексту лекц њ з методичними позначками щодо використанн техн чних заход в навчанн та вихованн. дале њњ викладенн вимагаЇ вм нн подавати навчальний матер ал, певноњ нтонац њ голосу, темпу мови, м м ки жестикул ц њ.

Ѕезумовно, просте озвученн тексту лекц њ не спри Ї контакту педагога з слухачами. . ѕ дготувати л тературу за проблемами, к плануютьс розгл нути в лекц њ, а саме в д брати теоретичний матер ал, кий за зм стом в дпов даЇ мет зан тт ; п д брати матер ал до кожного питанн факт в з сучасноњ життЇд льност в йськ, держави, св тового досв ду дл теоретичного анал зу узагальненн в лекц њ; п д брати приклади, к найб льш знайом слухачам, дл показу кращого засвоЇнн теоретичних положень теми.